U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen

van de Vlaamse Regering
2316 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
8 januari 2014
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 januari 2014
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
28 januari 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 februari 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
28 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 april 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2316 (2013-2014) nr. 1
2316 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2316 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid