U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980

2196 (2013-2014) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 december 2013
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2196 (2013-2014) nr. 1
2196 (2013-2014) nr. 2
2196 (2013-2014) nr. 3