U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 december 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 december 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
13 februari 2014
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
12 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
21 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
28 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2290 (2013-2014) nr. 1
2290 (2013-2014) nr. 3
2290 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2290 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid