U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

van de Vlaamse Regering
2290 (2013-2014) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: M-decreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 december 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
5 december 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 januari 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met:
- de heer Patrick Vandelanotte (Grip vzw)
- mevrouw Anny Cooreman en de heer Jan Rottier (Eureka Leuven)
- mevrouw Friedl Tuyttens (adjunct-directeur BuSO/GON
Instituut Bert Carlier) en mevrouw Lisbet Van Gijzeghem
(algemeen coördinator GON - Kasterlinden)
16 januari 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van:
a. de representatieve vakorganisaties
b. het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de representatieve verenigingen van de inrichtende machten en de CLB-koepels
30 januari 2014
6 februari 2014
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
13 februari 2014
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
12 maart 2014
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 maart 2014
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 augustus 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2290 (2013-2014) nr. 1
2290 (2013-2014) nr. 3
2290 (2013-2014) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2290 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid