U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise"

2264 (2013-2014) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 november 2013
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2264 (2013-2014) nr. 1
2264 (2013-2014) nr. 2

Meer details