U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

van de Vlaamse Regering, verslag door Marino Keulen
2286 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 november 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 november 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 december 2013
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
12 december 2013
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 januari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
10 februari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2286 (2013-2014) nr. 1
2286 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2286 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid