U bent hier

Motie tot besluit van het op 13 november 2013 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de gedeeltelijke vernietiging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid door het Grondwettelijk Hof

van Michèle Hostekint, Veerle Heeren, Marc Hendrickx, Valerie Taeldeman, Liesbeth Homans, Bart Van Malderen en Koen Van den Heuvel
2279 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 november 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2279 (2013-2014) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2279 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: