U bent hier

Voorstel van decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

van Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens, Tine Eerlingen, Tinne Rombouts, Jurgen Vanlerberghe en Robrecht Bothuyne
2271 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 november 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
5 december 2013
Advies Raad van State gevraagd
13 december 2013
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
7 januari 2014
Advies Raad van State ontvangen
28 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
30 januari 2014
Advies Raad van State gevraagd
4 maart 2014
Advies Raad van State ontvangen
11 maart 2014
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoorzitting met: - professor Jürgen Vanpraet, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen - de heer Jurgen Goossens, Departement Publiekrecht, Universiteit Gent Voortzetting van de bespreking
12 maart 2014
19 maart 2014
26 maart 2014
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
23 april 2014
25 april 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
12 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2271 (2013-2014) nr. 1
2271 (2013-2014) nr. 2
2271 (2013-2014) nr. 3
2271 (2013-2014) nr. 4
2271 (2013-2014) nr. 6
2271 (2013-2014) nr. 7

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2271 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid