U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

van de Vlaamse Regering
14 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 oktober 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 november 2013
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 november 2013
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 december 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 38 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 37 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid