U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
5 november 2013
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Milieuheffingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 2. Fiscaliteit Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting
7 november 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Energie Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Subsidies inzake Sport Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 13. LOM - LEM Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Cultuur Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Fonds voor de Waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
12 november 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Milieuheffingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Voorzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Fonds Bestuursrechtscolleges Hoofdstuk 10. Machtiging verkoop aan de NMBS Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 november 2013
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 november 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Energie Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Fonds voor de Waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 17. Onderwijs Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Cultuur Bespreking
19 november 2013
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 2. Fiscaliteit Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda:
Hoofdstuk 12. Subsidiëring lokale armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Hoofdstuk 5. Welzijn Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 14. Planlastendecreet Hoofdstuk 16. Vlaams Provinciefonds Benoeming van een verslaggever en bespreking
20 november 2013
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
21 november 2013
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Energie Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 13. LOM -LEM Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 17. Onderwijs Bespreking
26 november 2013
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Subsidiëring lokale armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Fonds Bestuursrechtscolleges Hoofdstuk 10. Machtiging verkoop aan de NMBS Hoofdstad 14. Planlastendecreet Hoofdstuk 16. Vlaams Provinciefonds Stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Stemming over alle aan de commissie toegewezen artikelen
28 november 2013
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Energie Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Fonds Bestuursrechtscolleges Hoofdstuk 10. Machtiging verkoop aan de NMBS Hoofdstad 14. Planlastendecreet Hoofdstuk 16. Vlaams Provinciefonds Stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 17. Onderwijs Stemming
3 december 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 2. Fiscaliteit Hoofdstuk 18. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
20 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2247 (2013-2014) nr. 1
2247 (2013-2014) nr. 2
2247 (2013-2014) nr. 4
2247 (2013-2014) nr. 5
2247 (2013-2014) nr. 6
2247 (2013-2014) nr. 7
2247 (2013-2014) nr. 8
2247 (2013-2014) nr. 9
2247 (2013-2014) nr. 10
2247 (2013-2014) nr. 11
2247 (2013-2014) nr. 12
2247 (2013-2014) nr. 13
2247 (2013-2014) nr. 14
2247 (2013-2014) nr. 15
2247 (2013-2014) nr. 16
2247 (2013-2014) nr. 18

Meer details

Verslaggevers
Piet De Bruyn, Dirk Van Mechelen, Gwenny De Vroe, Vera Jans, Griet Coppé, Michèle Hostekint, Els Kindt, Johan Deckmyn, Peter Van Rompuy, Yamila Idrissi, Valerie Taeldeman, Christian Verougstraete, Karin Brouwers, Willy Segers, Wilfried Vandaele, Egbert Lachaert, Kathleen Deckx, Jos De Meyer, Khadija Zamouri en Else De Wachter
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid