U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013

van de Vlaamse Regering
2199 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 oktober 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
25 oktober 2013
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
10 december 2013
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
7 februari 2014
Bekrachtigd en afgekondigd
14 maart 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2199 (2013-2014) nr. 1
2199 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2199 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid