U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980

van de Vlaamse Regering
2196 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 oktober 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
24 oktober 2013
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
7 november 2013
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en eventueel stemming
14 november 2013
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
28 november 2013
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
20 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
28 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

2196 (2013-2014) nr. 1
2196 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2196 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Fatma Pehlivan
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid