U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

van de Vlaamse Regering, verslag door Paul Delva
2192 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 oktober 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 oktober 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
21 oktober 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 november 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
14 november 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
20 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
3 februari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2192 (2013-2014) nr. 1
2192 (2013-2014) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2192 (2013-2014) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid