U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming

van de Vlaamse Regering
2185 (2013-2014) nr. 1

Procedureverloop

23 september 2013
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
11 oktober 2013
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
16 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door minister-president Kris Peeters bij de aan de commissie toegewezen bevoegdheden (De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed worden uitgenodigd voor de toelichting bij Hoofdstuk 5, Afdeling 2, Dierenwelzijn)
24 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Energiebeleid Benoeming van een verslaggever en gedachtewisseling met de heer André Pictoel, gedelegeerd bestuurder van de VREG
7 november 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Deel 1, Hoofdstuk 10, Media en Telecom, Afdeling 1, Filmkeuring Benoeming van een verslaggever en toelichting door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
26 november 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de aan de commissie toegewezen bevoegdheden en algemene bespreking
3 december 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Deel 2. Gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen Toelichting door de administratie en gedachtewisseling
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Deel 1. Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 4. Prijzencontrole Teledistributie Hoofdstuk 10. Media en Telecom Afdeling 2. Radio-omroep en televisie Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
4 december 2013
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Gedachtewisseling over de aan de commissie toegewezen bevoegdheden met: - de heer Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij - mevrouw Evi Vervueren, jurist-beleidsadviseur bij de afdeling Organisatie en Strategisch Beleid van het Departement Landbouw en Visserij - de heer Noël Van Ginderachter, administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij - de heer Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
10 december 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Gedachtewisseling over de aan de commissie toegewezen bevoegdheden met: - de heer Luc Lathouwers, secretaris-generaal Departement Bestuurszaken - de heer Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap voor Binnenlands Bestuur - een vertegenwoordiger van het Departement internationaal Vlaanderen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Deel 1: Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 4. Prijzencontrole 1. Drinkwaterdistributie en -levering 2. Afvalbeleid Hoofdstuk 11. Afval en klimaat Afdeling 1. Doorvoer afvalstoffen Afdeling 2. Nationale klimaatcommissie en reponsabilisering inzake klimaat Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Dienst Lucht en Klimaat van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Deel 3. Gezinsbeleid Hoofdstuk 1. Gezinsbijslag Hoofdstuk 2. Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) Deel 6. Justitieel Beleid Hoofdstuk 2. Justitiehuizen Hoofdstuk 3. Jeugdsanctierecht Hoofdstuk 4. Eerstelijns Juridische Rechtsbijstand Toelichting door de administratie en gedachtewisseling
11 december 2013
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Deel 4. Arbeidsmarktbeleid (met uitzondering van Hoofdstuk 5 Loopbaan en competentie Afdeling 2 Leerlingenwezen, en Afdeling 4 Beroepsinlevingsovereenkomst) Hoorzitting met: - de heer Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie - mevrouw Ann Vermorgen, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) - de heer Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV - mevrouw Katrijn Vanderweyden, medewerker van de SERV - professor Luc Sels, KULeuven
12 december 2013
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 10, Media en Telecom, afdeling 1, Filmkeuring Bespreking
19 december 2013
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Afgehandeld in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Deel 1. Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 4. Prijzencontrole 3. Taxivervoer Hoofdstuk 7. Verkeer en vervoer Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid. 31 aanbevelingen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Vlaanderen Benoeming van een verslaggever, toelichting en gedachtewisseling
7 januari 2014
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Deel 2: Gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen Toelichting door de administratie en gedachtewisseling
9 januari 2014
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Deel 5: Woonbeleid Gedachtewisseling met de dames Stien Van der Auwera en Manuela Vervoort, beleidsmedewerkers bij het Departement Financiën en Begroting, en met de heer Helmer Rooze, administrateur-generaal van het Agentschap Wonen-Vlaanderen
15 januari 2014
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Deel 1: Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 4. Prijzencontrole Pacht en veepacht Hoofdstuk 5. Landbouwbeleid Afdeling 1. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Afdeling 3. Pacht Afdeling 4. Landbouwrampenfonds Hoorzitting met de heer Koen Carels, secretaris, en de heer Piet Vanthemsche, voorzitter, van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
21 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Afgehandeld in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Gedachtewisseling over de aan de commissie toegewezen bevoegdheden, met: - de heer Koen Jongbloet, hoofd van de afdeling Beleid van het Departement internationaal Vlaanderen - mevrouw Ingrid Festraets, beleidsmedewerker van de afdeling Beleid van het Departement internationaal Vlaanderen - een vertegenwoordiger van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.)
22 januari 2014
Afgehandeld in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Deel 1: Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 5. Landbouwbeleid Afdeling 2. Dierenwelzijn Hoorzitting met: - de heer Herman Claeys, Veterinair attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU - de heer Eric Van Tilburgh, celhoofd Dierenwelzijn bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - de heer Koen Carels, secretaris, en de heer Piet Vanthemsche, voorzitter, van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - de heer Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA - de heer Dirk Lips, voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn
23 januari 2014
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Afgehandeld in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Deel 1. Sociaal-economisch beleid Hoofdstuk 1. Integraal handelsvestigingsbeleid Hoofdstuk 2. Ondersteuningsbeleid zelfstandig ondernemerschap - Participatiefonds Hoofdstuk 3. Toegang tot het beroep – Vestigingsvoorwaarden Hoofdstuk 9. Interuniversitaire en technologische attractiepolen Deel 7. Operationele elementen Hoofdstuk 6. Gezamenlijk beheer van diensten en instellingen Afdeling 6. Kruispuntbank van Ondernemingen Hoorzitting met: - de heer Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie - de heer Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Deel 7. Operationele elementen Hoofdstuk 3. Binnenland Afdeling 5. Grootstedenbeleid Gedachtewisseling met de heer Stefaan Tubex, adviseur stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Deel 4. Arbeidsmarktbeleid Hoofdstuk 5. Loopbaan en competentie Afdeling 2. Leerlingenwezen Afdeling 4. Beroepsinlevingsovereenkomsten (BIO): 1) leren en werken en 2) spontane stagesituaties Benoeming van een verslaggever, toelichting door de administratie en gedachtewisseling
4 februari 2014
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever Gedachtewisseling over de gevolgen van de financieringswet voor de Vlaamse begroting en financiën met: - de heer Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof - prof. André Decoster, Centrum voor Economische Studiën, Werkgroep Economie en Overheid, KU Leuven

Documenten

2185 (2013-2014) nr. 1
2185 (2013-2014) nr. 2
2185 (2013-2014) nr. 3
2185 (2013-2014) nr. 4
2185 (2013-2014) nr. 5
2185 (2013-2014) nr. 6
2185 (2013-2014) nr. 7
2185 (2013-2014) nr. 8
2185 (2013-2014) nr. 9
2185 (2013-2014) nr. 10
2185 (2013-2014) nr. 11
2185 (2013-2014) nr. 12

Verbonden initiatieven