U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 april 2013 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen - technische toelichting en toelichting van de maatregelen over sociale begeleiding

namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Jan Penris
2186 (2013-2014) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 september 2013

Documenten

2186 (2013-2014) nr. 1

Meer details