U bent hier

Voorstel van decreet houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

van Paul Delva, Yamila Idrissi, Marius Meremans, Bart Caron, Johan Verstreken, Philippe De Coene en Wilfried Vandaele
2157 (2012-2013) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Kunstendecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juli 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 juli 2013
Advies Raad van State gevraagd
9 september 2013
Advies SARC gevraagd
10 september 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 oktober 2013
Advies Raad van State ontvangen
7 oktober 2013
Advies Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen
17 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en gedachtewisseling met de SARC over het uitgebrachte advies
24 oktober 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
27 november 2013
13 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
19 mei 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2157 (2012-2013) nr. 1
2157 (2012-2013) nr. 2
2157 (2012-2013) nr. 3
2157 (2012-2013) nr. 5
2157 (2012-2013) nr. 6
2157 (2012-2013) nr. 7
2157 (2012-2013) nr. 10
2157 (2012-2013) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2157 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Erik Arckens
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid