U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap

van de Vlaamse Regering, verslag door Bart Caron
2154 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 september 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
10 september 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 november 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
14 november 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
20 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
28 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2154 (2012-2013) nr. 1
2154 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2154 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 13 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Bart Caron
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid