U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 15, §9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

2150 (2012-2013) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 juli 2013
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2150 (2012-2013) nr. 1
2150 (2012-2013) nr. 2