U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 15, §9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Bart Van Malderen, Jan Verfaillie, Marius Meremans, Annick De Ridder, Lode Vereeck, Bart Caron en Jos De Meyer
2150 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
20 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2150 (2012-2013) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2150 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid