U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de pool sportwetenschappen

van de Vlaamse Regering
2142 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 juli 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
27 augustus 2013
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
10 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 november 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
18 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2142 (2012-2013) nr. 1
2142 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2142 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid