U bent hier

Motie tot besluit van de op 2 juli 2013 door mevrouw Mieke Vogels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het dreigende failliet van het huidige gehandicaptenbeleid, naar aanleiding van het ontslag van alle leden van de regionale prioriteitencommissie Oost-Vlaanderen, van de veranderingsmanager, de raadgever gehandicaptenzorg en de leidend ambtenaar van het VAPH

van Marijke Dillen, Wim Wienen, Chris Janssens, Frank Creyelman, Jan Penris, Filip Dewinter en Joris Van Hauthem
2134 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 juli 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2013
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2134 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2134 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd
  • 33 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details