U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van de minimumafstand tussen bossen en vuur tot 25 meter

van Tinne Rombouts, Bart Martens, Tine Eerlingen, Lode Ceyssens, Chokri Mahassine, Wilfried Vandaele en Valerie Taeldeman
2139 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 juli 2013
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
9 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2139 (2012-2013) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2139 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid