U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 juni 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 juni 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 juli 2013
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
4 juli 2013
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
11 oktober 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
6 november 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2124 (2012-2013) nr. 1
2124 (2012-2013) nr. 2
2124 (2012-2013) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2124 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Jan Penris
Materie
Gewestaangelegenheid