U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland

van Bart Tommelein, Jo De Ro, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij
2115 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

19 juni 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
21 juni 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 juli 2013
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
24 mei 2014
Vervallen.

Documenten

2115 (2012-2013) nr. 1

Meer details