U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen

van Bart Martens, Liesbeth Homans, Valerie Taeldeman, Michèle Hostekint, Robrecht Bothuyne, Marc Hendrickx en Sonja Claes
2103 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juni 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
24 juni 2013
Te behandelen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
27 juni 2013
In behandeling in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
12 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2103 (2012-2013) nr. 1
2103 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2103 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Griet Coppé
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid