U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, verslag door Tine Eerlingen, Wilfried Vandaele en Jurgen Vanlerberghe
19 (2012-2013) nr. 2-G
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

6 juni 2013
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19 (2012-2013) nr. 1-Bijlagen
19 (2012-2013) nr. 2-A
19 (2012-2013) nr. 2-B
19 (2012-2013) nr. 2-C
19 (2012-2013) nr. 2-D
19 (2012-2013) nr. 2-E
19 (2012-2013) nr. 2-F
19 (2012-2013) nr. 2-G
19 (2012-2013) nr. 2-H
19 (2012-2013) nr. 2-I
19 (2012-2013) nr. 2-J
19 (2012-2013) nr. 2-K
19 (2012-2013) nr. 5
19 (2012-2013) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Tine Eerlingen, Wilfried Vandaele en Jurgen Vanlerberghe