U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juni 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 juni 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
28 juni 2013
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 oktober 2013
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Voorstel van decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten, wat de wettelijke terugkeer betreft
Voorstel van decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten, wat de wettelijke terugkeer betreft
11 oktober 2013
Advies Raad van State gevraagd.
13 november 2013
6 december 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 januari 2014
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2097 (2012-2013) nr. 1
2097 (2012-2013) nr. 2
2097 (2012-2013) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2097 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid