U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft

van Paul Delva, Yamila Idrissi, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron
2099 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juni 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 juni 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 juni 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3 juli 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2099 (2012-2013) nr. 1
2099 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2099 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 106 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid