U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1966 (2012-2013) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1966 (2012-2013) nr. 1
1966 (2012-2013) nr. 2
1966 (2012-2013) nr. 3