U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor

van de Vlaamse Regering
2064 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 mei 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 juni 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
26 juni 2013
5 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2064 (2012-2013) nr. 1
2064 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2064 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Bart Caron en Johan Verstreken
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid