U bent hier

Motie tot besluit van het op 15 mei 2013 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het jaarverslag 2012 van het Agentschap Jongerenwelzijn over de voortdurende stijging van het aantal vooral jonge kinderen in de bijzondere jeugdzorg

van Marijke Dillen, Erik Tack, Felix Strackx, Chris Janssens, Jan Penris, Filip Dewinter en Joris Van Hauthem
2054 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 mei 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2054 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-actualiteitsdebat)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2054 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 14 leden hebben "ja" gestemd
  • 78 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: