U bent hier

Voorstel van gemotiveerd subsidiariteitsadvies van mevrouw Fientje Moerman en de heren Matthias Diependaele, Sas van Rouveroij, Lode Vereeck en Koen Van den Heuvel over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

2038 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 mei 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van gemotiveerd subsidiariteitsadvies 2038 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: