U bent hier

Voorstel van gemotiveerd subsidiariteitsadvies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

van Fientje Moerman, Matthias Diependaele, Sas van Rouveroij, Lode Vereeck en Koen Van den Heuvel
2038 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 mei 2013

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van gemotiveerd subsidiariteitsadvies 2038 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: