U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de bevordering van het hergebruik van uitgegraven bodem als hoogwaardige bouwstof

2029 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

2 mei 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
18 juli 2013
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 februari 2014
Behandeling in samenhang in commissie
Impliciet verworpen
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Documenten

2029 (2012-2013) nr. 1
2029 (2012-2013) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Materie
Gewestaangelegenheid