U bent hier

Motie tot besluit van de op 25 april 2013 door de heer Marino Keulen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de vernietiging door de Raad van State van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de geplande noord-zuidverbinding in Limburg

van Marino Keulen, Lode Vereeck, Sas van Rouveroij, Peter Reekmans, Dirk Van Mechelen, Ulla Werbrouck en Lydia Peeters
2024 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 april 2013
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

2024 (2012-2013) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 2024 (2012-2013) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 16 leden hebben "ja" gestemd
  • 73 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: