U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
3 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 mei 2013
Te behandelen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
21 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
23 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
29 mei 2013
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
30 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
6 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2022 (2012-2013) nr. 1
2022 (2012-2013) nr. 2
2022 (2012-2013) nr. 3
2022 (2012-2013) nr. 4
2022 (2012-2013) nr. 5
2022 (2012-2013) nr. 6
2022 (2012-2013) nr. 7
2022 (2012-2013) nr. 8
2022 (2012-2013) nr. 9
2022 (2012-2013) nr. 10
2022 (2012-2013) nr. 11
2022 (2012-2013) nr. 13
2022 (2012-2013) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2022 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 36 leden hebben "neen" gestemd
 • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 33 leden hebben "neen" gestemd
 • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: