U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
14 mei 2013
Te behandelen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Bodembeschermingsfonds Hoofdstuk 11. Bodemsanering en bodembescherming Hoofdstuk 12. Grinddecreet Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Fiscaliteit Hoofdstuk 4. Budgettaire en financiële controle Hoofdstuk 5. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 6. Kas-, schuld- en waarborgbeheer - Rapportering Hoofdstuk 17. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
15 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Rolrecht Raad voor Vergunningsbetwistingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk 13. Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk 14. Vlaams Provinciefonds Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Ontwikkelingssamenwerking Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Restauratiepremie kerk Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen Benoeming van een verslaggever en bespreking Stemming over alle aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het programmadecreet
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda:
Hoofdstuk 16. Winwinlening Benoeming van een verslaggever en bespreking
Stemming over de toegewezen bepalingen van het programmadecreet
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Terbeschikkingstelling infrastructuur Benoeming van een verslaggever en bespreking
28 mei 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Terbeschikkingstelling infrastructuur Stemming over alle aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het programmadecreet
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Fiscaliteit Hoofdstuk 4. Budgettaire en financiële controle Hoofdstuk 5. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 6. Kas-, schuld- en waarborgbeheer - Rapportering Hoofdstuk 17. Slotbepalingen Bespreking
29 mei 2013
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 15. Restauratiepremie kerk Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen Benoeming van een verslaggever en bespreking Stemming over alle aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het programmadecreet
30 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 17. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
6 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 17. Slotbepalingen Bespreking en stemming
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Fiscaliteit Hoofdstuk 4. Budgettaire en financiële controle Hoofdstuk 5. Vlaams Fonds voor de Lastendelging Hoofdstuk 6. Kas-, schuld- en waarborgbeheer - Rapportering Hoofdstuk 17. Slotbepalingen Stemming
5 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2022 (2012-2013) nr. 1
2022 (2012-2013) nr. 2
2022 (2012-2013) nr. 3
2022 (2012-2013) nr. 4
2022 (2012-2013) nr. 5
2022 (2012-2013) nr. 6
2022 (2012-2013) nr. 7
2022 (2012-2013) nr. 8
2022 (2012-2013) nr. 9
2022 (2012-2013) nr. 10
2022 (2012-2013) nr. 11
2022 (2012-2013) nr. 13
2022 (2012-2013) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2022 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 36 leden hebben "neen" gestemd
 • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 33 leden hebben "neen" gestemd
 • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Peter Van Rompuy, Tine Eerlingen, Wilfried Vandaele, Els Kindt, Marius Meremans, Sabine Poleyn, Martine Fournier, Jurgen Vanlerberghe en Vera Celis
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid