U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

van de Vlaamse Regering
19 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
6 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
14 mei 2013
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
15 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
16 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
21 mei 2013
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
28 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
29 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
30 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
4 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
6 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

19 (2012-2013) nr. 1
19 (2012-2013) nr. 1-Bijlagen
19 (2012-2013) nr. 2-A
19 (2012-2013) nr. 2-B
19 (2012-2013) nr. 2-C
19 (2012-2013) nr. 2-D
19 (2012-2013) nr. 2-E
19 (2012-2013) nr. 2-F
19 (2012-2013) nr. 2-G
19 (2012-2013) nr. 2-H
19 (2012-2013) nr. 2-I
19 (2012-2013) nr. 2-J
19 (2012-2013) nr. 2-K
19 (2012-2013) nr. 5
19 (2012-2013) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 39 leden hebben "neen" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 36 leden hebben "neen" gestemd
 • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: