U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

van de Vlaamse Regering
18 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 mei 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
13 mei 2013
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
10 oktober 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details