U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 15, §7, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van Jan Durnez, Marius Meremans, Jurgen Vanlerberghe, Marnic De Meulemeester, Bart Caron, Jan Verfaillie en Annick De Ridder
1968 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
29 maart 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
5 april 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1968 (2012-2013) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1968 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
65 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
62 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid