U bent hier

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2012

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2012-2013) nr. 1

Procedureverloop

27 maart 2013
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
25 april 2013
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
2 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Afgehandeld in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegdheden van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
7 mei 2013
In behandeling in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Bevoegdheden Financiën en Begroting Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw, en Plattelandsbeleid over de overheidscommunicatie van de Vlaamse Overheid
14 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman
21 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Afgehandeld in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Bevoegdheid Bestuurszaken Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman, en de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Documenten

41 (2012-2013) nr. 1
41 (2012-2013) nr. 2
41 (2012-2013) nr. 3
41 (2012-2013) nr. 4
41 (2012-2013) nr. 5
41 (2012-2013) nr. 6
41 (2012-2013) nr. 7