U bent hier

Ontwerp van decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

van de Vlaamse Regering
1961 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
15 april 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
22 april 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
14 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
18 juni 2013
25 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
3 juli 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1961 (2012-2013) nr. 1
1961 (2012-2013) nr. 7
1961 (2012-2013) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1961 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid