U bent hier

Ontwerp van decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

van de Vlaamse Regering
1961 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
22 april 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
14 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 mei 2013
18 juni 2013
Advies Raad van State ontvangen
25 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
13 augustus 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1961 (2012-2013) nr. 1
1961 (2012-2013) nr. 5
1961 (2012-2013) nr. 6
1961 (2012-2013) nr. 7
1961 (2012-2013) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1961 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Ward Kennes en Kurt De Loor
Materie
Gewestaangelegenheid