U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011

23 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
8 april 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 april 2013
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
4 juni 2013
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 december 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

23 (2012-2013) nr. 1
23 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting 23 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 36 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid