U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (opschrift gewijzigd door de commissie: Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren)

van de Vlaamse Regering
1959 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 april 2013
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
18 april 2013
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
31 mei 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
3 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1959 (2012-2013) nr. 1
1959 (2012-2013) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1959 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Lies Jans
Materie
Gewestaangelegenheid