U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van de Vlaamse Regering, verslag door Sonja Claes, Mieke Vogels, Marijke Dillen en Helga Stevens
1952 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
26 maart 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
23 april 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers - Meester Geert Decock, voorzitter van de commissie Jeugdrecht van de Orde van Vlaamse Balies - Meester Eric Van der Mussele, jeugdadvocaat - De heer Frederic Vroman, Parket Procureur des Konings Gent, sectie Jeugd - Mevrouw Nicole Caluwé, jeugdrechter - De heer Stefaan Grielens, voorzitter van de Internettensamenwerkingscel - Mevrouw Agnes Onghena, stafmedewerkster en kwaliteitscoördinator CAW Regio Dendermonde en lid van de regionale stuurgroep Integrale Jeugdhulp, Oost-Vlaanderen - De heer Marc Ternest, voormalig teamverantwoordelijke Sociale Dienst, Jeugdrechtbank Gent - Mevrouw Hilde Linssen, Netwerk tegen Armoede - Mevrouw Ingrid Crabbe, Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen (Roppov)
24 april 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers - Prof. Dr. Rudi Roose, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent - De heer Karel De Vos, directeur Jongerencentrum Cidar - Mevrouw Inneke Glissenaar, directeur-bestuurder van het Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg, Amsterdam - Mevrouw Ann Moens, stafmedewerker ambulante geestelijke gezondheidszorg, Zorgnet Vlaanderen - De heer Paul Van den Bossche, directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen
7 mei 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoorzitting met het Kinderrechtencommissariaat
21 mei 2013
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
22 mei 2013
Advies Raad van State gevraagd
30 mei 2013
Advies Raad van State ontvangen
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
13 september 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1952 (2012-2013) nr. 1
1952 (2012-2013) nr. 2
1952 (2012-2013) nr. 4
1952 (2012-2013) nr. 5
1952 (2012-2013) nr. 6
1952 (2012-2013) nr. 8
1952 (2012-2013) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1952 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid