U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
26 maart 2013
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
22 mei 2013
Advies Raad van State gevraagd
30 mei 2013
11 juni 2013
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
3 juli 2013
12 juli 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
13 september 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1952 (2012-2013) nr. 1
1952 (2012-2013) nr. 2
1952 (2012-2013) nr. 5
1952 (2012-2013) nr. 6
1952 (2012-2013) nr. 8
1952 (2012-2013) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1952 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 40 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid