U bent hier

Ontwerp van decreet over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het verdrag van Lissabon, ondertekend in Brussel op 13 juni 2012

van de Vlaamse Regering
1934 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
13 maart 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
21 maart 2013
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
16 april 2013
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 mei 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
31 mei 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1934 (2012-2013) nr. 1
1934 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1934 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid