U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

1870 (2012-2013) nr. 2
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 februari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1870 (2012-2013) nr. 1
1870 (2012-2013) nr. 2
1870 (2012-2013) nr. 3