U bent hier

Gedachtewisseling over de problematiek van overstromingen en de samenwerking tussen de gewesten inzake waterbeheer, met leden van het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heer Bart Martens

1931 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

26 februari 2013

Documenten

1931 (2012-2013) nr. 1