U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, wat de verdeling betreft van de middelen voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid

1878 (2012-2013) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 februari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1878 (2012-2013) nr. 1
1878 (2012-2013) nr. 2
1878 (2012-2013) nr. 4