U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, wat de beroepstermijnen betreft

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Els Robeyns, Marnic De Meulemeester, Willy Segers, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1911 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 februari 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
27 maart 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
4 april 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
21 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 juni 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 juni 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1911 (2012-2013) nr. 1
1911 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1911 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid