U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR), opgemaakt in 's Gravenhage op 23 juni 1993, en 2° de akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR), en de bijlage, opgemaakt in Kopenhagen op 17 december 2002

van de Vlaamse Regering
1892 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 januari 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
5 maart 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 maart 2013
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
21 mei 2013
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
12 juni 2013
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
21 juni 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1892 (2012-2013) nr. 1
1892 (2012-2013) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1892 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid