U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, wat de verdeling betreft van de middelen voor de aanvullende subsidie voor tewerkstelling binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid

van Chokri Mahassine, Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T'Jonck, Philippe De Coene, Jan Durnez, Marius Meremans en Yamila Idrissi
1878 (2012-2013) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 januari 2013
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2013
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 februari 2013
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
5 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 februari 2013
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 maart 2013
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 april 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1878 (2012-2013) nr. 1
1878 (2012-2013) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1878 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid