U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 januari 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
15 februari 2013
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
26 februari 2013
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
12 maart 2013
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) - Deloitte - De Verenigde Verenigingen - Kruispunt Migratie-Integratie - Brussels onthaalbureau (bon) - Antwerps integratiecentrum de8 - Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe vzw) - Tolk- en Vertaalservice Gent vzw
26 maart 2013
28 maart 2013
Advies Raad van State gevraagd
30 april 2013
Advies Rekenhof ontvangen
7 mei 2013
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
7 juni 2013
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juli 2013
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1867 (2012-2013) nr. 1
1867 (2012-2013) nr. 3
1867 (2012-2013) nr. 5
1867 (2012-2013) nr. 6
1867 (2012-2013) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1867 (2012-2013) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Fatma Pehlivan
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid